Menu

Referenties

Referentie Regio Achterhoek

Geachte heer Putman,

Op 7 en 8 juni jongstleden vond het VNG-Jaarconges in de Achterhoek plaats. Het was een
fantastisch en succesvol Achterhoeks evenement! Door de geweldige inzet van de elf gastgemeenten, vele Achterhoekse bedrijven en de politie, zijn beide congresdagen vrijwel vlekkeloos verlopen en gingen alle deelnemers op 8 juni tevreden naar huis.

Uw inzet tijdens het congres is zeer waardevol geweest voor het slagen van dit evenement.

Hierbij wil ik u heel hartelijk danken voor de prettige en professionele voorbereiding van de veiligheid.

Ook de verkeersbegeleiding was bij u en uw medewerkers in goede handen. Zonder uw inzet was het congres gegarandeerd niet zo vlekkeloos verlopen als nu het geval is geweest, dus u mag met recht trots zijn op wat u heeft gepresteerd!

Met vriendelijk groet,

Namens de Achterhoekse VNG-congresorganisatie

Henk Aalderink

Voorzitter stuurgroep VNG-congres